Вінниця Стуса 22 тел (093) 56-11-222, (098) 56-11-222

Замовити дзвінок

Корисна інформація

 

  
                                                                                                       Інформаційний лист

 


Відповідно до статті 18 Закону України “Про охорону працю” та Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань про охорону праці. Вінницький учбово-виробничий комбінат “Сигнал” проводить навчання посадових осіб та спеціалістів підприємств та організацій незалежно від форм власності та виду діяльності за ліцензією Міністерства освіти України, серія АБ №586528 та Дозволом територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області №114.03.05 – 80.42.0.
Навчання посадових осіб, головних спеціалістів підприємств та інженерно-технічних працівників ( в тому числі і позачергове ) проводиться з таких питань:
1. Законодавчих, нормативних та підзаконних акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарно - гігієнічного забезпечення, надання першої долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках (Законодавства України з охорони праці);
2. Правил будови та безпечної експлуатації (ПБ та БЕ):
- парових та водогрійних котлів – НПАОП 0.00-1.60-66;
- парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 ОС – НПАОП 0.00-1.26-96;
- посудин, працюючих під тиском – НПАОП 0.00-1.59-87;
- вантажопідіймальних кранів – НПАОП 0.00-1.01-07;
- ліфтів – НПАОП 0.00-1.02-08;
- аміачних холодильних установок (АХУ) – НПАОП 29.23-1.04-90;
- трубопроводів пари і гарячої води – НПАОП 0.00-1.11-98;
- навантажувачів – НПАОП 0.00-1.22-08;
- підйомників – НПАОП 0.00-1.36-03;
3. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07;
4. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС) – НПАОП 40.1-1.21-98;
5. Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) – НПАОП 0.00-1.20-98;
6. Правил охорони праці на автомобільному транспорті – НПАОП 0.00-1.62-12;
7. Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом – НПАОП 0.00-1.24-10;
8. Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря – НПАОП 0.00-1.65-88;
9. Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями – НПАОП 0.00-1.30-01;
10. Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві – НПАОП 01.0-1.01-12;
11. Правил охорони праці у птахівництві – НПАОП 01.2-1.03-08;
12. Правил охорони праці у тваринництві. ВРХ – НПАОП 01.2-1.10-05;
13. Правил техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою) – НПАОП 01.41-1.07-63;
14. Правил безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві – НПАОП 01.41-1.08-82;
15. Правил техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР – НПАОП 15.0-1.01-88;
16. Правил техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості – НПАОП 15.8-1.28-72;
17. Правил охорони праці в деревообробній промисловості – НПАОП 20.0-1.02-05;
18. Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом – НПАОП 28.0-1.30-12;
19. Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів – НПАОП 0.00-1.43-85;
20. (ДБН) Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві – НПАОП 45.2-7.02-12;
21. Правил з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС – НПАОП 63.2-1.13-87;
22. Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг – НПАОП 63.21-1.01-09;
23. Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіпдювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани – НПАОП 0.00-5.04-95;
24. Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів – НПАОП 0.00-5.03-95;
25. Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів – НПАОП 0.00-5.05-95;
26. Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) – НПАОП 0.00-5.18-96;
27. Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів – НПАОП 0.00-5.19-96;
28. Типової інструкції для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів – НПАОП 0.00-5.09-86 ;
29. Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів – НПАОП 0.00-5.10-96;
30. Типова інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт – НПАОП 0.00-5.11-85;
31. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС),
32. Правил технічної експлуатації теплових устновок і мереж (ПТЕТУІМ).
33. ДБН В. 2.5-20-2001 – Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання.
34. ДБН А. 3.2-2-2009 – Промислова безпека у будівництві.
Оплата за кожен вид навчання від 70 до 100 грн.
До навчального процесу та перевірки знань залучаються досвідчені викладачі та представники державних органів управління та нагляду за охороною праці.

Учбово-виробничий комбінат «Сигнал» проводить навчання з таких робітничих професій:

Оператор котелень
Оператор АЗС
Електрогазозварник
Верстатник деревообробних верстатів
Машиніст крана (кранівник)
Машиніст екскаватора одноковшового, тракторист
Стропальник
Водій навантажувача (-авто, -електро)
Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнання
Апаратник оброблення зерна
Водій категорії “СЕ”
Водій категорії “В”
Водій категорії “С”
Водій категорії з “В” на “С”
Водій категорії “А”, “А ”

Навчання та перевірка за бажанням замовника можуть проводитись
безпосередньо на підприємствах та в організаціях.
Оплата за навчання дещо нижча ніж в інших спеціалізованих навчальних закладах


Наші реквізити: інд. код 30453127, р\р 26007114771 в “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ
МФО 380805
Наша адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса 22/2, тел. тел. 677-222
вул. Л.Українки 47; поштовий індекс 21018
WEB сайт Учбово-виробничого комбінату “Сигнал”: http: // signal.vinnica.ua
 E-meil: signal-vin@i.ua

Директор: Герасімов Анатолій Леонідович
Методист: Рудь Марія Миколаївна тел. (097)332-93-24
Менеджер: тел. (097)-282-13-07, (093) 56-11-222
Години роботи: з 8.30-17.30

 

 

 

 Website designed by Минута.ру

АвтоПортал Яндекс.Метрика